La Fallera Calavera, el joc de cartes valencià

T’apuntes a un torneig del joc de cartes valencià La Fallera Calavera als Jardins del Palau de la Música? Les dates dels tornejos seran:

 • 4 i 6 de juliol
 • 11 i 13 de juliol
 • 18 i 20 de juliol

El joc La Fallera Calavera, uns dels pocs jocs que a hui dia hi ha publicats en valencià, va ser creat creat per Enric Aguilar i il·lustrat per Esther Méndezi. El joc va ser editat mitjançant una campanya de micromecenatge l’any 2014. Des d’aleshores ha recollit una bona popularitat tant a la ciutat de València com a la resta del país, apropant al públic generals molts personatges i fets propis de la nostra història i la nostra cultura, i despertant un marcat interès per redescobrir-nos. És per tant una obra d’interès etnològic i cultural que des d’un aspecte lúdic no deixa de recordar-nos les nostres arrels.

La Fallera Calavera és un joc de cartes de 2 a 5 participants que consta d’una única baralla de 100 cartes. Per guanyar, un jugador ha de reunir 5 cartes d’ingredient per poder cuinar una paella. Els participants poden utilitzar qualsevol de les cartes que componen la baralla per aconseguir-ho, ja que cadascuna té funcions específiques indicades en cada targeta. Existixen 27 cartes de tresor, 33 de batalla i 40 especials. A més, hi ha 2 cartes addicionals — la Muixeranga d’Algemesí i l’aeroport fantasma — que també poden afegir-se a la baralla i 5 cartes que resumeixen les regles del joc, una per a cada jugador.

BASES PER A LA FALLERA CALAVERA

 • Es jugarà amb les còpies del joc bàsic La Fallera Calavera proporcionades per la organització, sense expansió i amb les normes oficials del joc recollides al web www.lafalleracalavera.com, així mateix quedarà prohibit també jugar la carta de La Batalla d’Almansa que es retirarà de la baralla abans de començar la partida.
 • Cada partida comptarà amb un màxim de 5 jugadors.
 • Es prohibeix intervindre en el curs de la partida a gent externa a l’organització i als propis participants de la mateixa.
 • Tot acte irrespectuós o contrari a la dignitat dels participants conduirà a la immediata desqualificació i suspensió del jugador qui cometés dita falta.
 • La classificació serà publica i segons els puts de partida de cada jugador/a seguit pels punts de desempat (punts de tresors), en cas de romandre l’empat, el desempat es farà per sorteig.
 • Al finalitzar cada partida, s’haurà de lliurar als jutges de sala o al jutge de taula les puntuacions obtingudes. El guanyador o guanyadora de la partida es durà 5 punts, 3 el/la segon/a, 2 el/la tercer i 1 punt el/la quart/a i el/la cinquè/na. Les posicions les determinarà el número d’ingredients aconseguits, en cas d’empat, es desempatarà a favor del jugador amb més tresors al seu mostrador, en cas de romandre l’empat, a favor del/la jugador/a amb més cartes a la mà, si l’empat continués, caldrà sumar els punts de les posicions empatades i dividir-los entre el número de jugadors empatats. El número de tresors totals aconseguits per cada jugador/a al seu mostrador també haurà de ser apuntat a banda i lliurat a un jutge juntament amb les puntuacions de partida per al desempat en la classificació.
 • Qualsevol dubte relatiu al joc o al correcte desenvolupament de la partida, així com qualsevol impugnació es resoldrà segons el criteri del jutges presents.
 • Es recomana encaridament als jugadors llegir-se al menys les regles del joc abans de participar al torneig. Tanmateix hi haurà una còpia de dites regles a cada taula juntament amb cada joc.
 • Les jornades del torneig es divideixen de la següent forma:
  • 1ª Jornada (3 rondes)
  • 2ª Jornada (2 rondes i final)
 • La guanyadora o guanyador del torneig serà el/la finalista guanyador/a de la final.
 • L’abandonament voluntari o la desqualificació suposarà la baixa del torneig, les partides jugades prèviament per la jugadora o el jugador que haja cursat baixa no es veuran afectades.
 • Els emparellaments es faran d’acord amb l’ordre de classificació sempre que fos possible, tenint l’última paraula els jutges del torneig.

ORGANITZADORS COL·LABORADORS

 • AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
 • HOMOLUDICUS VALÈNCIA
 • ASSOCIACIÓ IMPULS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Nom

Cognom

Telèfon

Adreça electrònica

Tria un torneig