Mascletà, el joc faller per excel·lència

Vols participar a un torneig del joc de cartes faller Mascletà?

Podràs fer-ho el 25 de juliol als Jardins del Palau de la Música.

 

Anar al formulari d'inscripció

 

 

Mascletà, el joc faller per excel·lència. Ara pots gaudir de la Mascletà en ta casa, en la piscina, fins i tot al treball mentre el teu superior no et mire! Este joc de cartes et cap en la butxaca i et farà passar bons moments de risses inoblidables.

BASES PER A LA MASCLETÀ

 • Cada partida comptarà amb un màxim de 5 jugadors.
 • Es prohibeix intervindre en el curs de la partida a gent externa a l’organització i als propis participants de la mateixa.
 • Tot acte irrespectuós o contrari a la dignitat dels participants conduirà a la immediata desqualificació i suspensió del jugador qui cometés dita falta.
 • La classificació serà publica i segons els puts de partida de cada jugador/a seguit pels punts de desempat (punts de tresors), en cas de romandre l’empat, el desempat es farà per sorteig.
 • Al finalitzar cada partida, s’haurà de lliurar als jutges de sala o al jutge de taula les puntuacions obtingudes. El guanyador o guanyadora de la partida es durà 5 punts, 3 el/la segon/a, 2 el/la tercer i 1 punt el/la quart/a i 0 el/la cinquè/na.Les posicions les determinarà el nombre de vides restants, la primera persona qui perga totes les vides es considerarà en ultima posició.
 • Es jugaran 4 rondes y una final.
 • Qualsevol dubte relatiu al joc o al correcte desenvolupament de la partida, així com qualsevol impugnació es resoldrà segons el criteri del jutges presents.
 • Es recomana encaridament als jugadors llegir-se al menys les regles del joc abans de participar al torneig. Tanmateix hi haurà una còpia de dites regles a cada taula juntament amb cada joc.
 • La guanyadora o guanyador del torneig serà el/la finalista guanyador/a de la final.
 • L’abandonament voluntari o la desqualificació suposarà la baixa del torneig, les partides jugades prèviament per la jugadora o el jugador que haja cursat baixa no es veuran afectades.
 • Els emparellaments es faran d’acord amb l’ordre de classificació sempre que fos possible, tenint l’última paraula els jutges del torneig.

ORGANITZADORS COL·LABORADORS

 • AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
 • HOMOLUDICUS VALÈNCIA
 • ASSOCIACIÓ IMPULS

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Nom

Cognom

Telèfon

Adreça electrònica